Uitdagende afzinkoperatie in de Nieuwe Waterweg

Het eerste element van de Maasdeltatunnel in de Blankenburgverbinding staat op de bodem van de Nieuwe Waterweg, ten westen van Rotterdam. Het afzinken was precisiewerk met maanden voorbereiding. Ondanks uitdagingen in en door het water lukte het om de betonconstructie binnen de kleine marges te positioneren. De leerervaringen gaan mee in het draaiboek voor de tweede afzinkoperatie in april.

“De betonelementen zijn de grootste die ooit in Nederland zijn afgezonken”, vertelt Robbert Martens, projectleider bij Strukton Immersion Projects. “Ze zijn 180 tot 205 meter lang, 41 meter breed, 8 meter hoog en 50.000 tot 56.000 ton zwaar. De specialisten van Strukton Immersion Projects zijn toegevoegd aan Combinatie BAAK (Ballast Nedam, DEME Group en Macquarie) om de afzinkoperatie tot een succes te maken. BAAK bouwde de elementen in scheepsdok 7 van Damen Verolme in de Botlek. Dit zou eerst in de toeritten van de tunnel gebeuren, maar door een andere locatie te kiezen konden we inlopen op de planning.”

Mei 2022 werd het dok onder water gezet en voeren de betonconstructies uit. Sindsdien lagen ze in de eerste werkhaven in de Botlek, tot de afzinkoperaties in maart en april.

Inspelen op uitdagingen

“De locatie is niet makkelijk”, zegt Martens. “De Nieuwe Waterweg is een drukke toegang tot de haven van Rotterdam. De verhouding tussen zoet en zout verandert steeds door de open verbinding met zee. Ook stroomt het water hier heel hard bij eb en vloed. Daar houden we met de ballasttanks, bolders, staalkabels en hijspunten allemaal rekening mee. Dat gebeurt deels in de ontwerpfase van de tunnelelementen zelf. Een hogere stroomsnelheid vraagt bijvoorbeeld om meer trekkracht. Het zoet-zoutgehalte heeft secuur ballasten nodig, want een hoger zoutgehalte leidt tot een lichter gewicht van het element in het water.”

In de maanden vóór het afzinken heeft het afzinkteam het gedetailleerde draaiboek en de benodigde hulpmiddelen uitgedacht, ingekocht en opgebouwd, rekening houdend met de watercondities. In de dagen ervoor besluit het team steeds opnieuw of de operatie doorgaat, op basis van actuele weersverwachtingen, stroomsnelheden en zoet-zoutgehalte. Op 31 maart gaat het licht op groen en vaart het eerste element uit.

Afzinkuitdagingen

“De meest kritische ebstroming was op het moment van afzinken perfect”, vervolgt Martens. “Dit moment luistert heel nauw. Als je iets uitloopt, zijn de condities anders en kun je niet meer duiken om het afzinken te begeleiden. Voor en na het afzinken was er veel vloedstroming. Dan is het hard werken voor de sleepboten. Ook het positioneren op 30 meter diepte is dan lastig, maar daarvoor hadden we hulpconstructies bedacht. In de hoogte is het tunnelelement met een tolerantie van slechts +/- 20 mm geplaatst. We positioneerden het met vijzels aan stalen pennen in de vloer, die contact maakten met funderingstegels op de bodem. In dwarsrichting was de speling slechts 1 cm. We positioneerden met een pen bovenop het tunnelelement, die precies in de vang op de toerit viel.”

De operatie verliep vlekkeloos, onder het oog van vele toeschouwers. Vlak vóór de landing op de bodem ontstond echter een lekkage in het kopschot, dat het element juist waterdicht moest houden. “In de voorbereiding houden we rekening met allerlei scenario’s, ook met lekkages. Deze lekkage zorgde echter voor kortsluiting in de tunnel, waardoor de pompen in de tunnel niet meer functioneerden. Daardoor moesten we extra pompen inzetten, terwijl duikers het gat aan de buitenkant dichtten. De Nieuwe Waterweg bleef hierdoor langer gestremd. In de evaluatie bespreken we natuurlijk hoe we dit als combinatie bij het tweede element voorkomen.”

Presteren als team

“We werken jaren naar zo’n afzinkoperatie toe en dan is zo’n weekend heel bijzonder”, zegt Martens tot slot. “Er zijn meer dan 100 mensen bij betrokken, waaronder ook specialisten van ons zusterbedrijf Geocon voor de monitoring. Iedereen staat op scherp en is goed voorbereid met vele instructies om het afzinken goed en veiligheid te laten verlopen. Het is echt weer een prachtige teamprestatie die we voor het tweede element gaan herhalen.”

Als later in april ook het tweede element op z’n plek staat, vormen de elementen met de toeritten de 945 meter lange Maasdeltatunnel. Deze is een onderdeel van de Blankenburgverbinding die verder bestaat uit een landtunnel (Hollandtunnel), een verdiepte aansluiting op de A20 bij Vlaardingen en een hoge aansluiting op de A15 bij Rozenburg. Met twee keer drie rijstroken zorgt de nieuwe snelweg A24 voor meer capaciteit ten westen van Rotterdam. Zover is het nog niet, al is met de eerste afzinkoperatie een grote mijlpaal bereikt.

"Failure is not an option"

Peter van Westendorp

Directeur Strukton Immersion Projects


+31 (0)6 53 73 13 44

Ook samenwerken?

Kunnen wij jou assisteren bij een mooi project of heb je interesse in een functie bij ons? Wacht niet langer en neem direct contact met ons op!

Onze contactpersonen

Meer nieuws

Artikel

Opdrijven, uitvaren en afmeren van de tunnelelementen Maasdeltatunnel

Lees meer
Lees meer over Opdrijven, uitvaren en afmeren van de tunnelelementen Maasdeltatunnel

Artikel

Eerste tegels voor de Maasdeltatunnel geplaatst in het Scheur

Lees meer
Lees meer over Eerste tegels voor de Maasdeltatunnel geplaatst in het Scheur

Artikel

Tunnelling and Underground Space Technology – North/South Metro Line

Lees meer
Lees meer over Tunnelling and Underground Space Technology – North/South Metro Line
Onze artikelen

Opdrijven, uitvaren en afmeren van de tunnelelementen Maasdeltatunnel

De Blankenburgverbinding is een ambitieus project van Rijkswaterstaat om de Rotterdamse regio beter bereikbaar te maken en economische activiteiten te stimuleren. De regio staat onder druk door overvolle wegen, waardoor er behoefte is aan een nieuwe verbinding. De Blankenburgverbinding, een nieuwe snelweg (A24), is de oplossing. Deze verbinding verbindt de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg en wordt aangelegd door bouwconsortium BAAK (een combinatie van Ballast Nedam en DEME Infra) in opdracht van Rijkwaterstaat.

Een belangrijk onderdeel van de Blankenburgverbinding is de Maasdeltatunnel, die dé verbinding vormt tussen de noord- en zuidoever van de Blankenburgverbinding. De tunnel wordt op een diepte van zo’n -30 meter NAP in de rivier het Scheur afgezonken. Het afzinken van de twee tunnelelementen is één van de grootste uitdaging binnen het project.

Strukton Immersion Projects heeft de tunnelelementen waterdicht gemaakt door de vier kopvlakken van de tunnelelementen te voorzien van kopschotten. De tunnelelementen zijn gebouwd in een droogdok vlak bij de bouwplaats in Rozenburg. De tunnelelementen zijn Alara en Isabella gedoopt. Tunnelelement Alara is 205 meter lang en tunnelelement Isabella is 185 meter lang. Het is voor het eerst in Nederland dat tunnelelementen van deze omvang zijn gebouwd en worden afgezonken, en dat ook nog eens op een diepte van -30 meter NAP.

Na het aanbrengen van alle afmeerdraden en -lieren zijn de tunnelelementen zorgvuldig gecontroleerd aan de hand van checklisten. Eind april 2022 waren de tunnelelementen gereed voor transport naar de tijdelijke afmeerlocatie, de 1e werkhaven van Damen Verolme. Op 2 mei 2022 werd het sein gegeven om het bouwdok te vullen met water tijdens het Go/No Go-overleg. Op 2 en 3 mei 2022 zijn de tunnelelementen met precisie en vakmanschap getransporteerd naar de tijdelijke afmeerlocatie.

De tunnelelementen blijven op de tijdelijke afmeerlocatie liggen in afwachting van het afzinken. Zie voor een impressie de video van het opdrijven, uitvaren en afmeren van de elementen:

In november en december 2022 heeft Strukton Immersion Projects in opdracht van BAAK de fundatietegels geplaatst. Deze fundatietegels zijn 7×7 meter en wegen meer dan 100.000 kilo. Ze vormen de tijdelijke ondergrond voor de tunnelelementen van de Maasdeltatunnel.

Op dit moment worden de toeritten op de oevers van het Scheur afgebouwd om ervoor te zorgen dat het eerste tunneldeel op 31 maart kan worden afgezonken.

Wil je live meekijken?

Het afzinken van de tunnelelementen is op 31 maart en 15 april.

Kijk direct live mee

There is no subtitute for experience

Peter van Westendorp

Directeur Strukton Immersion Projects


+31 (0)6 53 73 13 44

Meer nieuws

Artikel

Uitdagende afzinkoperatie in de Nieuwe Waterweg

Lees meer
Lees meer over Uitdagende afzinkoperatie in de Nieuwe Waterweg

Artikel

Eerste tegels voor de Maasdeltatunnel geplaatst in het Scheur

Lees meer
Lees meer over Eerste tegels voor de Maasdeltatunnel geplaatst in het Scheur

Artikel

Gezocht: Stagiair voor afzinken van 2 tunnelelementen Maasdeltatunnel

Lees meer
Lees meer over Gezocht: Stagiair voor afzinken van 2 tunnelelementen Maasdeltatunnel
Onze artikelen