Tunnels afzinken

Strukton Immersion Project heeft meer dan 30 jaar ervaring in het afzinken van tunnels. Ons wergebied bevat de engineering, de voorbereiding en de uitvoering van de afzinproceses inclusief de maritieme werkaamheden.

De activiteiten van Strukton Immersion Projects zijn onder te verdelen in een groot aantal activiteiten verspreid over de verschillende fasen van het afzinkproces.

Hoewel elk project zijn eigen dynamiek en scope heeft, beginnen de werkzaamheden van Strukton Immersion Projects met een Design Basis voor het opdrijven, transporten en afzinken. Dit wordt gevolgd door een gedetailleerd ontwerp van de tijdelijke voorzieningen, de verdere engineering en de voorbereiding van de uitvoering.

Alle engineering en voorbereiding komen samen in de uiteindelijke uitvoering van het opdrijven, transporten en afzinken van de elementen door Strukton Immersion Projects.

De volledige afzinkoperatie (OTAO®) wordt uitgevoerd door ons ervaren personeel. Wij streven naar veelzijdigheid, innovatie en effectiviteit, resulterend in kwaliteit. OTAO® is een geregistreerd handelsmerk van de Strukton Groep sinds 1995 en is de afkorting voor Opdrijven, Transporteren, afzinken en onderstromen.

OTAO®: Het proces van afzinken

Tijdens het storten van de tunnelelementen worden de tijdelijke voorzieningen die benodigd zijn voor het OTAO -proces reed aangebracht. Daartoe behoren alle ingestorte onderdelen (ankers, kokers, mangaten, etc.), sparingen, schotten, ballasttanks, ballastleidingen, tijdelijke ondersteuningen, de GINA-afdichting, voorspanning enzovoorts. Een van deel van de vooraf berekende benodigde hoeveelheid ballastbeton en/of ballastwater wordt ook in de elementen gebracht.

Opdrijven (O)

Nadat de betonwerkzaamheden zijn afgerond worden de ballasttanks gevuld met water. De tunnelelementen worden dichtgezet met tijdelijke kopschotten waarna het dok wordt geïnundeerd. Het gecontroleerd legen van de ballasttanks zorgt er vervolgens voor dat de tunnelelementen gaan drijven. Zodra dit is gebeurd, kan het element worden getrimd en worden de elementen klaar gemaakt voor het transport.

Transport (T)

Zodra de elementen drijven, worden de elementen met behulp van lieren en sleepboten naar de afzinklocatie verplaats. Afhankelijk van de sleeomstandigheden worden extra voorzieningen aan de tunnelelementen aangebracht. Zeetransport bijvoorbeeld vraagt door hoogte om hele andere voorzieningen dan rivier- of kanaaltransport. Zo zijn de elementen bij het transport de Wijkertunnel over de Noordzee voorzien van extra bescherming tegen de kracht van de golven.

Afzinken (A)

Als het element op de afzinklocatie is aangekomen wordt het met behulp van lieren horizontaal boven een gebaggerde sleuf in positie gebracht. Het tunnelelement wordt bevestigd aan afzinkpontons, bokken, dwarsbalken of een combinatie van de drie. Tegelijkertijd bewaakt een meetsysteem van ons zusterbedrijf Geocon continu de exacte positie van het tunnelelement.

Zodra de tunnel op positie ligt, worden de ballasttanks met water gevuld. Hierdoor krijgt de tunnel een negatief drijfvermogen. Het element wordt dan langzaam afgezonken en verbonden met het landhoofd of het voorgaande element. In afgezonken toestand rust het tunnelelement op een grindbed als definitieve fundering of wordt het ondersteunt met een tijdelijk ondersteuningssysteem dat bestaat uit hydraulische vijzels. De vijzels worden gebruikt het om eht element in de exact vereiste verticale positie te brengen. De eerste waterdichte afdichting bij de afgezonken voeg wordt gerealiseerd met een GINA-profiel. De tweede waterafdichting wordt in een later stadium aan het tunnelelement toegevoegd met behulp van een OMEGA-profiel.

Onderstromen (O)

Bij gebruik van een tijdelijk ondersteuningssysteem wordt de ruimte onder het element na het afzinken onmiddellijk opgevuld met zand of grout. Hierdoor ontstaat de uiteindelijke fundering voor de tunnelelementen. Bij een sandflow- of groutinstallatie ontstaat een pannenkoekvormige fundering onder het tunnelelement. De sandflow stopt zodra de pannenkoeken het volledige tunnelelement ondersteunen. De tijdelijke ondersteuning wordt verwijderd en het tunnelelement rust op de zand of groutfundatie. TEnslotte wordt de afzinksleuf weer opgevuld en wordt de bovenkant van het tunnelelement afgedekt met zand en/of steenbescherming.

Missie volbracht!

Neem contact op

Peter van Westendorp

Directeur Strukton Immersion Projects


+31 (0)6 53 73 13 44

Onze ervaring

Project

Noord/Zuidlijn CS Tunnel

Lees meer
Lees meer over Noord/Zuidlijn CS Tunnel

Project

Noord/Zuidlijn IJ Tunnel

Lees meer
Lees meer over Noord/Zuidlijn IJ Tunnel

Project

Busan Geoje Fixed Link

Lees meer
Lees meer over Busan Geoje Fixed Link
Projecten en referenties

Project

Inflatable Barrier Monaco

Lees meer
Lees meer over Inflatable Barrier Monaco

Project

Chioggia CBA02-Habitat

Lees meer
Lees meer over Chioggia CBA02-Habitat
Onze projecten

Project

1915 Canakkale Bridge Project

Lees meer
Lees meer over 1915 Canakkale Bridge Project

Project

Blyth Offshore Wind Demonstrator

Lees meer
Lees meer over Blyth Offshore Wind Demonstrator

Project

Chioggia Flood Barrier

Lees meer
Lees meer over Chioggia Flood Barrier
Onze projecten

Strukton Immersion Projects in de media

Artikel

Tunnelling and Underground Space Technology – Busan Geoje Fixed Link

Lees meer
Lees meer over Tunnelling and Underground Space Technology – Busan Geoje Fixed Link

Artikel

Tunnelling and Underground Space Technology – North/South Metro Line

Lees meer
Lees meer over Tunnelling and Underground Space Technology – North/South Metro Line

Wil jij met ons samenwerken?

Kunnen wij jou assisteren bij een mooi project of heb je interesse in een functie bij ons? Wacht niet langer en neem direct contact met ons op!

Onze contactpersonen