Bekijk alle projecten

Blyth Offshore Wind Demonstrator

Management, ontwerp en engineering van tijdelijke constructies en de uitvoering van het opdrijven, offshore transport en offshore installatie van 5 windmolenfundaties (GBF’s) inclusief het aanbrengen van tijdelijke en definitieve ballast. De scope omvatte een water (de-)ballastsysteem en een positioneringssysteem voor de GBF’s tijdens transport en offshore-installatie. De GBF’s zijn tijdens de installatie met water geballast, op een grindbed geplaatst en permanent met zand geballast.

Een robuuste en duurzame oplossing voor funderingen van windturbines op zee.

Installatie uitgespreid met een van de sleepboten.

Specifieke informatie

Voor het Blyth Offshore Demonstrator Project zijn vijf windmolenfundaties, Gravity Based Foundations (GBF’s), geïnstalleerd circa 6 kilometer uit de kust, nabij Blyth. De GBF’s zijn door BAM gebouwd in het Neptune dok in Newcastle. In het dok zijn de GBF’s uitgerust met een, door Strukton Immersion Projects ontwikkeld, water- zandballastsysteem,  een de-ballastsysteem, meetsystemen voor water- en zandniveaus en afzinkmeetsystemen om helling en positie van de GBF te bepalen. Alle tijdelijke systemen zijn ontworpen op de
eis dat de GBF’s niet betreden mochten worden tijdens de operaties. Alle systemen moesten vooraf worden geïnstalleerd, getest, op afstand bestuurbaar en redundant zijn.
Na inundatie van het dok, zijn de GBF’s één voor één opgedreven. Opdrijven was getijde-afhankelijk vanwege de diepgang van de GBF’s en kon alleen worden uitgevoerd bij hoogwater springtij. Na transport over de Tyne naar een kade in
de buurt van de havenmond is ballastbeton aangebracht om de diepgang te vergroten en de drijvende stabiliteit van de GBF
tijdens installatie te verbeteren. Het transport naar de installatielocatie is uitgevoerd met drie sleepboten. Na aankomst zijn de sleepboten gekoppeld aan
vooraf gelegde ankers.

Voor het ontwerp van deze installatie-configuratie zijn modeltesten en numerieke simulaties uitgevoerd om het gedrag
van het systeem en de maximale belastingen in de draden te bepalen. Nadat het pompsysteem, geplaatst op een Multicat, gekoppeld.
was met de GBF, zijn de 6 ballastclusters gevuld met zeewater. Hierbij is gebruik gemaakt van een verdeelsysteem in de GBF
met op afstand bedienbare kleppen. Dit ballastsysteem maakte het mogelijk om de GBF op een zeer gecontroleerde manier af
te zinken. In elke ballastcluster was een de-ballastpomp geïnstalleerd zodat, wanneer de GBF niet binnen de toleranties
zou staan, de GBF opgedreven en opnieuw geplaatst zou kunnen worden. Na positie-acceptatie zijn de GBF’s volledig
gevuld met water en geballast met zand om de constructie veilig te stellen tegen zware stormomstandigheden in de gebruiksfase.
Het zandballasten is uitgevoerd met behulp van een speciaal ontworpen en gebouwd bulkvaartuig waarop zandopslag, pompen en meng- en bewakingssystemen zijn geïntegreerd. Het
ponton met afmetingen 100x33x8m (LxBxH) was ingericht als een zelfvoorzienend vaartuig. Het ponton is met 4x 120t lieren naar ankers in positie gehouden. Het zandballasten is uitgevoerd in een 3 dagen durend continuproces van mengen en pompen. Uiteindelijk is er meer dan 41.000 m3 zand aangebracht in de 5
GBF’s.

Details

Type: Gravity Based Foundation
Aantal elementen: 5
Diameter bij de teen: 31 m
Hoogte: app. 60 m
Water diepte: 40 m
Gewicht: 5.500 ton (drijvend)
Fundering: Grindbed
Transportastand over rivier: 6 Nm
Transportafstand over zee: 8 Nm

Plaatsing toleranties:
• Horizontal x en y: 2.00 m in alle richtingen
• Richting horizontaal: +/- 5°

Ontwerprandvoorwaarden voor installatie:
• Golfhoogte (Hs) ≤ 1.5 m
• Windsnelheid ≤ 15 m/s
• Stroomsnelheid ≤ 0.8 m/s

Meer informatie?

We hebben een folder gemaakt met alle informatie over het project. Eenvoudig te delen of op te slaan.

Download onze folder