Bekijk alle projecten

A73 Roertunnel

Beschrijving van de activiteiten

Ontwerp, engineering, voorbereiding en uitvoering van drijfvermogen, transport en onderdompeling van 4 tunnelelementen. Inclusief de montage en verwijdering van 9 modulaire stalen schotten en duikwerkzaamheden in alle fasen.

De Roertunnel is met 2450 meter de langste landtunnel voor autoverkeer van Nederland.

Specifieke informatie

De Roertunnel bestaat uit vier tunnelelementen, één over de rivier de Roer en drie in de uiterwaarden van de rivier. Het gietdok en de afzinkplaats werden met elkaar verbonden door een tijdelijk uitgegraven damwandkanaal van 600 meter. De tunnelelementen werden gebouwd in twee batches van twee tunnelelementen. De eerste twee elementen werden tijdelijk afgemeerd in een afgescheiden deel van de kistdam om het mogelijk te maken ze onafhankelijk van de waterstand van de rivier te vervoeren. De laatste twee tunnelelementen werden gebouwd met een groter vrijboord om de afhankelijkheid van het waterniveau te minimaliseren en werden direct na het drijven naar de afzinklocatie getransporteerd.

Alle vier de tunnelelementen werden afgezonken met behulp van twee stalen dwarsbalken op de damwand van de kistdam. Beide balken waren voorzien van twee dompellieren. Na onderdompeling werden de dwarsbalken met pontons naar hun volgende locatie getransporteerd. Voor de herinrichting werden driehoekige vakwerkliggers geplaatst tussen kofferdam en tunnelelement.

Voor het tunnelelement dat de Roer oversteekt, werden deze liggers ook gebruikt om te voorkomen dat het element te dicht bij de afzinkingssleufwanden zou komen, waardoor de stroming in de rivier zou worden afgesloten.

De Roertunnel was het eerste project waarbij onze in eigen huis ontwikkelde modulaire stalen schotten werden gebruikt, met als voordeel een snelle mobilisatie en demobilisatie. In het verleden waren schotten meestal opgetrokken als betonnen wanden ondersteund door stalen kolommen, een tijdrovende bouwmethode waarbij bij het verwijderen van de schotten veel lawaai en stof optrad.

De tunnel werd gebouwd op een grindbed en er werd een droge sluitverbinding gecreëerd zodat de aangrenzende aanloop direct tegen het laatste tunnelelement kon worden gebouwd.

Details

Type: Verkeerstunnel met 2×2 rijbanen
Lengte afgezonken gedeelte: 588 meter
Totaal aantal elementen: 4
Elementafmetingen:
– TE01 ~ TE02 (LxBxH) = 158 x 27,6 x 7,8m
– TE03 ~ TE04 (LxBxH) = 136 x 26,6 x 7,4m
Diepte: 16 meter
Geplaatste plaatsingstoleranties:
– verticaal: grindbed,
– horizontaal: +/- 35 mm
Foundation: Gravelbed

Meer informatie?

We hebben een folder gemaakt met alle informatie over het project. Eenvoudig te delen of op te slaan.

Download onze folder